Početna

15.02.2018.

7-2018 Članarina za 2018.

 

13.02.2018.

15. SASTANAK DNEVNI RED

Zapisnik 14. sastanka 1.2.2018.

26.01.2018.

 

06.12.2017.

Svi zapisnici sa UO-a i plenarnih sastanaka nalaze se pod dijelom “O zboru”.

 

18.09.2017.

Svi članovi koji obnašaju službene dužnosti na nivou splitsko dalmatinske županije (žup.lige, stolovi, …) trebaju do srijede poslati e-mail  za nadolazeći vikend ukoliko ne mogu obnašat sl. dužnosti iz bilo kakvih razloga.

E-mail za prijavu odsutnosti  –  zborsudacasdz@gmail.com