O zboru

Zbor rukometnih sudaca Splitsko – dalmatinske županije (skraćeno: ZRSSDŽ) djeluje na području županije Splitsko – dalmatinske, sa sjedištem u Splitu.

ZRSSDŽ je član Udruge hrvatskih rukometnih sudaca i Rukometnog saveza Splitsko – dalmatinske županije, a jedan od najvažnijih ciljeva Zbora je unapređenje stručnog obrazovanja i promicanje sportsko radnih zadataka na području djelovanja.

Redovitim članom ZRSSDŽ-a može postati svaki poslovno sposoban državljanin republike Hrvatske s prebivalištem u Splitsko – dalmatinskoj županiji.

STATUT – 21.01.2017.

STEGOVNI PROPISNIK 

 

                                           Z A P I S N I C I

 UPRAVNI ODBOR                                 PLENARNI SASTANCI

1. UO – 26.01.2017.                                        1. pl. sastanak – 09.02.2017.

2. UO – 27.02.2017.                                       2. pl. sastanak- 02.03.2017.

3. UO – 06.04.2017.                                       3. pl. sastanak- 23.03.2017.

4. UO – 01.06.2017.                                        4. pl. sastanak- 11.04.2017.

5. UO – 25.08.2017.                                        5. pl. sastanak- 18.05.2017.

6. UO – 21.09.2017.                                        6. pl. sastanak- 30.05.2017.

7. UO – 26.10.2017.                                         7. pl. sastanak- 07.09.2017.

8. UO – 4.12.2017.                                           8. pl. sastanak – 21.09.2017.

                                                                 9. pl. sastanak – 12.10.2017.

                                                              10. pl.sastank  – 26.10.2017. 

                                                             11.pl. sastanak – 09.11.2017.